Loading...
Hvorfor mediation?2018-08-08T21:33:03+00:00

HVORFOR VÆLGE EN MEDIATORADVOKAT?

EN ADVOKAT MÅ KUN REPRÆSENTERE ÉN PART
– EN MEDIATORADVOKAT ER EN ADVOKAT, DER MÅ HJÆLPE BEGGE

Efter de advokat-etiske regler må en advokat ikke bistå flere klienter i samme sag, hvis klienterne har modstridende interesser af ikke ubetydelig karakter.
Som kontrast hertil må en mediatoradvokat (uddannet af Danske Advokater) tilbyde at hjælpe Jer begge med at håndtere mulige udfordringer gennem mediation (konfliktmægling).
En mediatoradvokat er pålagt tavshedspligt og forpligtet til at optræde neutral, upartisk og uafhængig under mediationen. En mediatoradvokat er ikke parternes rådgiver, men må gerne inspirere parterne, der imidlertid selv skal finde fælles løsninger. Spillereglerne for mediationen er fastlagt på forhånd.

Download eksempel på spilleregler for mediation

MEDIATORADVOKAT OG ADVOKAT MED SPECIALE I FAMILIERET

Advokat Christine la Cour er uddannet mediatoradvokat og har mange års erfaring med mediation (konfliktmægling).

Under mediationen kan advokat Christine la Cour trække på mange års erfaring som specialist i familieret med møderet for Højesteret, ligesom I kan have glæde af, at processen understøttes med juridisk og økonomisk indsigt fra advokat Christine la Cours øvrige virke som advokat. Advokat Christine la Cour driver Advokatkontoret la Cour, der udelukkende fokuserer på familieret og konfliktmægling.

Advokat Christine la Cour er medlem af:

DET KRÆVER EN INDSATS AT GÅ FRA HINANDEN PÅ EN RESPEKTFULD MÅDE

Inspiration >

FÆLLES LØSNINGER FOREBYGGER KONFLIKTER OG SIKRER DET GODE FORÆLDRESKAB

Inspiration >

HVAD ER MEDIATION?

Hvad er mediation?

Uformel proces. Gennem samtale bistår mediator parterne til selv at finde løsninger.
Frivillig proces. En part og mediator kan til enhver tid afslutte mediationen.
Fortrolig proces. Alt det, der foregår, bliver mellem parterne og mediator.

Hvordan foregår en mediation?

I et fortroligt møde mellem parterne og mediator, der er neutral. Parterne accepterer at lytte til hinanden, og får indsigt i, hvordan de hver især opfatter konflikten. Med mediators bistand finder parterne fælles løsninger, der er gode for begge.

Download eksempel på spilleregler for mediation